Duften av olje

Duften av olje

«Helene Guåker er innfødt ekspert både på livet i ringsakerbygda (…) og bil; dog ikke som mekker, men som litterat.»